Waarom

Waarom

HOE GROOT IS DE DIGITALE KLOOF?
Onderzoek van de Europese Commissie laat zien dat een op de vijf Nederlanders tussen de 16 en 74 jaar geen of beperkte digitale vaardigheden heeft. Ongeveer 4 miljoen mensen in Nederland hebben moeite met het digitaal regelen van overheidszaken. Voor de ruim 1 miljoen Nederlanders die onder de lage inkomensgrens leeft, is het moeilijk om te investeren in werkende en duurzame apparatuur. Het CBS concludeerde in 2020 dat 97% van de Nederlanders toegang zou hebben tot internet. Deze cijfers zeggen alleen niets over hoe goed de internetverbinding is en of het hierbij gaat om goede apparatuur.

In Amsterdam vind je 18% laaggeletterden, 26% laagopgeleiden, 13% inwoners met een licht verstandelijke beperking en 21% mensen die leven in armoede. Daarom is er een grote groep Amsterdammers die het risico loopt om digitaal achterop te raken. Uit een onderzoek van het OIS bleek dat bijna 1 op de 10 Amsterdammers met een lager inkomen in hun huishouden geen toegang hebben tot wifi of internet. Een kwart van deze Amsterdammers geeft aan dat zij niet (goed) overweg kunnen met digitale apparaten, waar dit voor de gehele Amsterdamse bevolking geldt voor 13%. Zij bezitten vaak geen digitale apparatuur of alleen verouderde en slecht werkende devices.

Dankbaar

Dankbaar

Door deze laptop kan ik mijn taallessen blijven volgen.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief?

Klik hier